Siste nytt fra Early Media

Vi holder deg oppdatert

Få rett trafikk inn; Hvordan bruke samsvarstyper i AdWords?

Bare i Norge gjennomføres det flere millioner søk i Google hver eneste dag, og det søkes på alt fra de helt enkle ting til de mest nisjepregede og kompliserte ordkombinasjonene. Det er rimelig fantastisk at det er mulig å finne all den informasjon man er ute etter på ett sted, men det stiller også krav til de av oss som vil annonsere på Google. Med denne myriaden av søk er det spesielt viktig å skille ut de som er relevante for vår målsetning og sørge for at vi treffer de rette brukerne.


Hva er samsvarstyper?

Kort sagt så er samsvartyper (keyword match types) i Google AdWords et verktøy for å få bedre kontroll over hvem som ser annonsene dine i Google. Dette er altså en måte å “formatere” de ulike søkeordene dine på. Det finnes fire samsvarstyper:

Fleksibelt samsvar
Ved denne typen samsvar kjøres annonsene automatisk for relevante varianter av dine søkeord (inkludert feilstavinger), noe som gir et bredere nedslag. Som regel vil denne samsvarstypen stille større krav til filtrering av irrelevante søk via negative søkeord.

Fleksibelt modifisert samsvar
Samme som ovenfor, men noe mer spesifikk. Denne typen samsvar utelukker for eksempel en del synonymer og gir derfor litt mer spesifikke treff.

Setningssamsvar
Med setningssamsvar kan annonsen vises når kunder søker etter den søkefrasen du har definert, altså to eller flere ord. Det kan imidlertid også stå hva som helst foran eller bak setningen, men frasen i seg selv blir nøyaktig.

Eksakt samsvar
Denne samsvarstypen er den mest spesifikke og den sørger for at annonsen din bare blir vist når noen søker etter det nøyaktige søkeordet du har lagt inn (eller en nær variant, for eksempel skrivefeil eller flertallsformer).


Praktisk bruk av samsvarstyper

I Early Media bruker vi samsvartyper aktivt for skaffe relevant trafikk inn fra kampanjene vi administrerer. Det å jobbe med samsvarstyper er en naturlig del av optimaliseringen og det er viktig å teste ulike samsvarstyper mot hverandre. Dersom man har definert en god søkeordsliste men likevel ikke får de resultatene man håper på så er det på tide å gå løs på detaljene.

Kontrollér statistikken
Dersom et søkeord har lav CTR (klikkrate) så kan dette tyde på at treffene du får ikke er relevante nok for søkeordet du har. Det å skifte samsvarstype er ofte en fin måte å forbedre denne statistikken på raskt. Hvorvidt din CTR er høy eller lav kan du også se nærmere på i AdWords.

Se på søkeordsdetaljer
Dersom du har søkeord med lav CTR er det nyttig å se på søkeordsdetaljene for å se om man treffer godt med annonseringen. Dette kan avsløre eventuelle irrelevante klikk og man kan da jobbe videre med å endre samsvarstyper for å få de relevane klikkene.

Test mot hverandre
Det kan være lurt å teste ulike samsvarstyper opp mot hverandre, blant annet fordi det er vanskelig å forutse resultater av formateringer i AdWords. Selv om det finnes simuleringer som kan fortelle litt om dette kan man aldri være helt sikker, derfor er det lurest å prøve det ut på forhånd.
Når det kommer til søkeordsannonsering er det svært sjelden at antallet klikk er det viktigste parameteret for å måle resultater. Det viktigste må være om klikkene er relevante og om du treffer de rette kundene med annonseringen. Det å jobbe med samsvarstyper er én måte å optimalisere din kampanje på. Denne type optimalisering gjennomfører vi fortløpende for våre kunder og vi lærer stadig vekk nye tips og triks som vi bruker på våre kontoer.

Kommentarene er stengt.